Đăng kí mã số mã vạch GLN

2.500.000

  • Dạng chữ số, có chiều dài cố định 13 chữ số.
  • kết thúc với một số kiểm tra, số này đảm bảo việc đọc dữ liệu chính xác.