Đăng kí mã số mã vạch 10 chữ số

3.000.000

  • Mã vạch 10 số là hệ thống mã vạch được xây dựng từ 10 số.
  • Với mã 10 số các công ty có quyền sử dụng cho dưới 100 chủng loại sản phẩm.
  • Đây là loại mã số thường gặp và được sử dụng rộng rãi do phù hợp với tính chất và quy mô vừa và nhỏ của phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam.