Đăng kí mã số mã vạch 9 chữ số

3.300.000

  • Mã vạch 9 số là hệ thống mã vạch được xây dựng từ 9 số.
  • Với mã 9 số các công ty có quyền sử dụng cho dưới 1.000 chủng loại sản phẩm.
  • Đây là loại mã số thường gặp và được sử dụng rộng rãi do phù hợp với tính chất và quy mô lớn của phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam.