Đăng kí mã số mã vạch 8 chữ số

4.500.000

  • Mã vạch 8 số là hệ thống mã vạch được xây dựng từ 9 số.
  • Với mã 8 số các công ty có quyền sử dụng cho dưới 10.000 chủng loại sản phẩm.
  • Đây là loại mã số thường gặp và được sử dụng rộng rãi do phù hợp với tính chất và quy mô lớn của các doanh nghiệp Việt Nam.