Đăng kí mã số mã vạch 7 chữ số

4.000.000

  • Mã vạch 7 số là hệ thống mã vạch được xây dựng từ 9 số.
  • Với mã 7 số các công ty có quyền sử dụng cho dưới 100. 000 chủng loại sản phẩm.
  • Đây là loại mã số thường gặp và được sử dụng rộng rãi do phù hợp với tính chất và quy mô lớn các doanh nghiệp lớn Việt Nam.