Gói 5 dịch vụ truy xuất thông tin mã vạch

3.500.000

  • Kiểm tra được những thông tin cơ bản của sản phẩm từ thành phần, giá cả, chất lượng, nơi sản xuất…
  • Được tham khảo các ý kiến của những người tiêu dùng trước.
  • Được đóng góp ý kiến về sản phẩm thông qua tính năng bình luận trên app.