Gói 200 dịch vụ truy xuất thông tin mã vạch

21.500.000

  • Là hành động mà người tiêu dùng sử dụng App iCheck Scanner để quét mã vạch kiểm tra nguồn gốc của sản phẩm.
  • Dịch vụ được cung cấp bởi công ty iCheck bảo vệ người tiêu dùng giúp cho các công ty, doanh nghiệp có thể minh bạch thông tin sản phẩm, hàng hóa đến với người tiêu dùng.